Els acadèmics

ACADÈMICS DE NÚMERO (per ordre d'antiquitat)

Il·lm. Sr. Rafael Perelló Paradelo

Ingrés: 15 de desembre de 1987

Títol del discurs: "Arte y Crítica"

Il·lm. Sr. Josep F. Conrado de Villalonga

Ingrés: 29 de maig de 1990

Títol del discurs: "El Real Patrimonio en Mallorca"

Il·lm. Sr. Ramon Canet Font

Ingrés: 11 de juny de 1991

Títol del discurs: "Acadèmia i llibertat creadora"

Il·lma. Sra. Neus García Iñiesta

Ingrés: 16 de març de 2000

Títol del discurs: "La dansa del clarobscur, idioma comú de la Mediterrànea"

Excm. Sr. Josep Prohens Julià

Ingrés: 6 de juny de 2001

Títol del discurs: "Impacte sociocultural dels Conservatoris"

Il·lm. Sr. Lluís García-Ruiz Guasp

Ingrés: 26 de juny de 2002

Títol del discurs; "Museos y arquitectura"

Il·lm. Sr. José María Pardo Falcón

Ingrés: 18 de desembre de 2002

Títol del discurs: " Leyenda y realidad. La magia del Pintor"

Il·lm. Sr. Juan Montes de Oca Durán

Ingrés: 22 de maig de 2008

Tema del discurs: "Las nuevas tecnologías al servicio de la animación"

Il·lm. Sr. Rafael Forteza Muñoz

Ingrés 15 d'octubre de 2008

Tema del discurs: "DISPARa-aATARSE

Il.lm. Sr. Ignacio Fabré de Balanzó

Ingrés: 25 de febrer de 2009

Tema del discurs: "Aproximaciones: desde la mirada hacia la experiencia estética"

Il·lm. Sr. Tono Vila Ramis

Ingrés: 28 d'abril de 2009

Tema del discurs: "De les cabanes de roter a l'Abbey Mega Parc"

Il·lm. Sr. Guillem Frontera Pascual

Ingrés: 6 d'octubre de 2011

Tema del discurs: "El paisatge, una construcció cultural"

Il·lm. Sr. Andreu Riera Gomila

Ingrés: 15 de gener de 2014

Tema del discurs: "La música, l'instrument, les emocions"

Il·lma. Sra. Cristina Ros Salvà

Ingrés 11 de febrer de 2015

Tema del discurs: "Art i mitjans de comunicació"

Il·lma. Sra. Francisca Lladó Pol

Ingrés: 4 de març de 2015

Tema del discurs: "Mallorca sota el prisma de Norah Borges"

Il·lm. Sr. Francesc-Xavier Mulet Ferriol

Ingrés: 11 d'abril de 2016

Tema del discurs: "La dansa de la pluja"

Il·lma. Sra. Teresa Matas Miralles

Ingrés: 14 de juny de 2017

Tema del discurs: "Fes allò que duguis dedins: cap a una estètica de la rebel·lió"

Il·lm. Sr. Pere Joan Riera

Ingrés: 25 d'abril de 2018

Tema del discurs: "Des de el dibuix: l'antiheroi i l'heroi a la literatura i a la narrativa popular"

Il·lma. Sra. Francesca Tugores Truyol

Ingrés: 10 d'abril de 2019

Tema del discurs: "Dels gabinets privats als museus públics. La formació i desenvolupament de les col·leccions museogràfiques de les Illes Balears (1757-1961)"

Il·lm. Sr. Antoni Socías Albadalejo

Ingrés: 25 de novembre de 2020

Títol del discurs: "Durant molt de temps vaig creure que l'Art era la meva casa".


ACADÈMICS HONORARIS

S.A.I y R. El Sereníssim Senyor Arxiduc d'Austria

Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena i de Borbó

Nomenament: 14 de febrer de 1883


Il·lm. Sr. Salvador CollTerrassa

Nomenament: 14 de febrer de 1883


Excm. Sr. Camilo José Cela Trulok

Nomenament: 14 de desembre de 1984


CÀRRECS ACADÈMICS

President

Vacant

Vicepresident

Il·lm. Sr. Cesc Mulet

Secretària General

Il·lma. Sra. Francesca Tugores

Tresorera

Il·lm. Sra. Francisca Lladó

Arxiver-Bibliotecari

Il·lm.Sr. Rafael Forteza

Conservador

Il·lm. Sr. José María PardoSECCIONS DE L'ACADÈMIA (segons els Estatuts de 2009)


Secció d'Arts Plàstiques i Visuals

Il·lm. Sr. Ramon Canet Font

Il·lm. Sr. José Mª Pardo Falcón

Il·lm. Sr. Juan Montes de Oca Durán

Il·lm. Sr. Rafael Forteza Muñoz

Il·lm. Sr. Ignació Fabré de Balanzó

Il·lm. Sr. Francesc-Xavier Mulet Ferriol

Il·lma. Sra. Teresa Matas Miralles

Il·lm. Sr. Pere Joan

Il·lm. Sr. Antonio Socías

Vacant

Secció d'Arquitectura i Monuments

Il·lma. Sra. Neus García Iñesta

Il·lm. Sr. Lluís García-Ruiz Guasp

Il·lm. Sr. Tono Vila Ramis

Secció de Música i Dansa

Excm. Sr. Josep Prohens Julià

Il·lm. Sr. Xavier Carbonell Castell

Il·lm. Sr. Andreu Riera Gomila

Vacant

Secció de Competents en l'Art

Il·lm. Sr. Rafel Perelló Paradelo

Il·lm. Sr. Josep F. Conrado de Villalonga

Il·lm. Sr. Guillem Frontera Pascual

Il·lma. Sra. Cristina Ros Salvà

Il·lma. Sra. Francisca Lladó Pol

Il·lma. Sra. Francesca Tugores Truyol

Vacant

Vacant 

Històric


En construcció