Discursos d'ingrés

DISCURSOS D'INGRÉS (en construcció)


Miquel ALENYÀ: "Art i economia a les Balears"

Ramon CANET FONT: "Acadèmia i llibertat creadora"

Xavier CARBONELL CASTELL: "El simfonisme mallorquí. Aproximació a una tradició secular"

Josep F. CONRADO DE VILLALONGA: " El Real Patrimonio en Mallorca"

Ignacio FABRÉ DE BALANZÓ: "Aproximaciones: desde la mirada hacia la experiencia estética"

Rafael FORTEZA MUÑOZ: "DISPARa-aATARSE"

Guillem FRONTERA PASCUAL: "El paisatge, una construcció cultural"

Neus GARCÍA INIESTA: "La dansa del clarobscur, idioma comú de la Mediterrània"

Lluís GARCÍA-RUIZ GUASP: "Museos y arquitectura"

Francisca LLADÓ POL: "Mallorca sota el prisma de Norah Borges"

Teresa MATAS MIRALLES: "Fes allò que duguis dedins: cap a una estètica de la rebel·lió"

Juan MONTES DE OCA DURAN: "Las nuevas tecnologías al servicio de la animación"

Francesc-Xavier MULET FERRIOL: "La dansa de la pluja"

José María PARDO FALCÓN: "Leyenda y realidad. La magia del Pintor"

Rafael PERELLÓ PARADELO: "Arte y Crítica"

Josep PROHENS JULIÀ: "Impacte Sociocultural dels Conservatoris"

Andreu RIERA GOMILA: "La música, l'instrument, les emocions"

Pere Joan RIERA: "Des de el dibuix: l'antiheroi i l'heroi a la literatura i a la narrativa popular"

Cristina ROS SALVÀ: "Art i mitjans de comunicació"

Francesca TUGORES TRUYOL: "Dels gabinets privats als museus públics. La formació i desenvolupament de les col·leccions museogràfiques de les Illes Balears (1757-1961)

Tono VILA RAMIS: "De les cabanes de roter a l'Abbey Mega Parc"